Trwa ładowanie...
bFfjETiZ
Notowania
BNPPPL: strona spółki
23.11.2021, 16:13

BNP Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG") z dnia 22 listopada 2021 r., dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), Magyar Nemzeti Bank (Bank Centralny Węgier), Finanstilsynet (Duński Urząd Nadzoru Finansowego) oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL").
W planie przymusowej restrukturyzacji Grupy BNP Paribas S.A. przewidziana została strategia przymusowej restrukturyzacji zakładająca pojedynczy punkt kontaktowy (z ang. Single Point of Entry). Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie indywidualnym na 15,90% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA") oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r. Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które: - w relacji do TREA wynoszą: 11,95% na koniec 2021 r. oraz 13,92% na koniec 2022 r., oraz - w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 r. oraz 4,46% na koniec 2022 r. Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f(2) BRRD2. Zgodnie z oczekiwaniami BFG część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji (RCA) będzie spełniona w formie instrumentów AT1, T2 oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez jednostkę dominującą. Na dzień 30 września 2021 r. Bank wypełnia wymóg MREL zdefiniowany na 31 grudnia 2021 r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty

bFfjETjH