Trwa ładowanie...
Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), zawiadamia, że Spółka otrzymała od Pana Zdzisława Gdaniec ("Akcjonariusz") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku zbycia w dniu 19 listopada 2021 roku 29.899.215 akcji Spółki.
Skan otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Załączniki

Inne komunikaty