Trwa ładowanie...
Notowania

HRL Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2023 roku powziął informację w sprawie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartej w dniu 6 września 2021 roku z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W konsekwencji ww. umowa, ulegnie rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2023 roku.

Inne komunikaty