Trwa ładowanie...
bFdTWKkB
Notowania

ZUK Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 26 istopada 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Stanisława Pargieła z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 26 listopada 2021 r. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Inne komunikaty

bFdTWKlj