Trwa ładowanie...
bFgkaZit
Notowania

CLC Zawarcie umowy o kredyt obrotowy w kwocie 50 mln zł

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt obrotowy w wysokości 50 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności oraz zakup materiałów i surowców związanych z podstawową działalnością gospodarczą (dalej: Kredyt). Kredyt wypłacany będzie w transzach do dnia 30 marca 2022 r., a całkowita spłata winna być zrealizowana do 30 września 2022 r. Kredyt został oprocentowany na zasadach rynkowych. Kredyt został zabezpieczony poprzez: udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 29 grudnia 2022 r. gwarancję PLG-FGP na kwotę 40 mln zł (80% kwoty Kredytu), poręczenie cywilne Columbus Elite S.A. do kwoty 75 ml zł (ważne do 30 grudnia 2022 r.) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 75 mln zł (z klauzulą wykonalności do 29 września 2023 r.).
Zarząd Columbus wskazuje, iż Kredyt został zaciągnięty w związku ze znaczącym zwiększeniem wolumenu sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w IV kwartale br.

Inne komunikaty

bFgkaZjb