Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
2.12.2021, 15:25

BMC Uchwały NWZ Spółki z dnia 02.12.2021 roku

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 02 grudnia 2021 roku (dalej: NWZ). Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad, ani też nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie ogłoszono też przerwy w obradach. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Załączniki

Inne komunikaty