Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTAX: strona spółki
8.12.2021, 14:19

ETX Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 grudnia 2021 r., liczba podpisanych w listopadzie 2021 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 287 dla klientów z Polski 522 dla klientów z Rumunii oraz 415 dla klientów z Bułgarii. W listopadzie 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 305, 439 i 520. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 135 dla klientów z Polski, 75 dla klientów z Rumunii oraz 122 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 117, 35 i 73.
Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Inne komunikaty