Trwa ładowanie...
Notowania
PROLOG: strona spółki
14.12.2021, 12:08

XBS Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach

Zarząd XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: "Emitent") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 r. (dalej: "ZWZ")
1. XBS LOGISTICS S.A z siedzibą w Pass gmina Błonie Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 900.446 Liczba akcji Emitenta – 900.446 Udział w głosach na ZWZ – 100 proc., Udział w ogólnej liczbie głosów – 90,04 proc.

Inne komunikaty