Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
15.12.2021, 14:21

DGA Aktualizacja informacji na temat sprawy sądowej z firmą SEKA S.A. związanej z projektem „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 8 września 2021 r., Zarząd DGA S.A. informuje:
1. W dniu 8 września 2021 r. raportem bieżącym poinformowano o wyroku Sądu Najwyższego zgodnie z którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację pozwanej (powódki wzajemnej) – firmy SEKA S.A. - oraz w części orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. 2. W związku z powyższym, w dniu 15 grudnia 2021 r. Zarząd DGA S.A. otrzymał informację, że do pełnomocnika procesowego wpłynął wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zgodnie z którym ww. sprawę Sąd Apelacyjny przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Zarząd DGA S.A. po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd Okręgowy w Poznaniu przekaże informacje co do rozstrzygnięcia sprawy w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty