Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
17.12.2021, 12:35

HEL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty