Trwa ładowanie...
bESkCDsl
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-18
HEL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18,80
-1,60
2021-11-17
HEL Istotny wzrost wyników finansowych w I kwartale 2021/2022
19,00
-3,68
2021-11-09
HEL Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
16,40
+0,61
2021-10-29
HEL SA-R 2020/2021
16,00
0,00
2021-10-01
HEL Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021/2022
14,30
0,00
2021-09-10
HEL Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2020/2021
13,80
+1,45
2021-08-30
HEL Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
13,90
-0,72
2021-08-04
HEL Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
13,80
-1,45
2021-07-01
HEL Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 01.07.2021 r. oznaczonego jako nr 4/2021 zamiast 5/2021
13,70
+0,73
2021-07-01
HEL Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
13,70
+0,73
2021-06-22
HEL Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję
13,70
0,00
2021-05-28
HEL SA-Q 3/2020: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14,20
-1,41
2021-04-20
HEL Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2020/2021
14,00
+1,43
2021-03-29
HEL SA-P /2020: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14,40
0,00
2021-03-24
HEL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2020/2021
14,40
-2,78
2021-01-22
HEL Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021
10,70
+26,17
2020-12-18
HEL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10,90
0,00
2020-12-18
HEL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
10,90
0,00
2020-11-27
HEL SA-Q 1/2020: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10,30
0,00
2020-11-06
HEL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
10,20
+6,86
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona
bESkCDsT