Trwa ładowanie...
bEUcynfV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów58 21654 93774 27697 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 0802 0504 5368 150
Zysk (strata) brutto3 4791 8984 4148 260
Zysk (strata) netto2 8021 4673 5116 663
Przepływy netto2 784-2 8041 678-40
Przepływy netto z działalności operacyjnej-11 1413 3493242 958
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-962-509-844-1 267
Przepływy netto z działalności finansowej14 887-5 6442 198-1 731
Aktywa razem196 773164 474156 941156 357
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania96 09766 60060 53463 461
Zobowiązania długoterminowe9 0746 2957 0537 159
Zobowiązania krótkoterminowe87 02360 30553 48156 302
Kapitał własny100 67697 87496 40792 896
Kapitał zakładowy2 5002 5002 5002 500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,1419,5719,2818,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,560,290,701,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów272 928234 644167 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 4216 3437 034
Zysk (strata) brutto16 2044 1976 056
Zysk (strata) netto12 9453 3004 830
Przepływy netto-461279207
Przepływy netto z działalności operacyjnej7758 6789 686
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 758-11 790-7 487
Przepływy netto z działalności finansowej2 5223 391-1 992
Aktywa razem164 474124 486104 878
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 60039 55723 250
Zobowiązania długoterminowe6 2956 6674 916
Zobowiązania krótkoterminowe60 30532 89018 334
Kapitał własny97 87484 92981 628
Kapitał zakładowy2 5002 5000
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,5716,9916,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,590,660,97
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEUcyngD