Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
23.12.2021, 15:39

SFS Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru spółki: Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS: 0000145852 („Firma audytorska” „INTERFIN”) jako podmiotu upoważnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Firma audytorska dokona również przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
We wcześniejszych latach ww. podmiot nie świadczył na rzecz Sfinks usług badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, jak również zgodnie z przyjętymi polityką i procedurą dotyczącą wyboru firmy audytorskiej.

Inne komunikaty