Trwa ładowanie...
Notowania
BORUTA: strona spółki
11.01.2022, 17:31

HUB Wstępne szacunkowe wyniki sprzedażowe Onlybio.life S.A., za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki sprzedażowe Onlybio.life S.A., za IV kwartał 2021 r.
W IV kwartale 2021r. spółka Onlybio.life S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży, osiągające 27,081 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 74% proc. w stosunku do III kw. 2021r.. W całym 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 82,401 mln PLN, co oznacza wzrost o 300% w stosunku do 2020r. Zarząd Spółki uznał informację za poufną, ze względu na odchylenie sprzedaży osiągniętej w Onlybio.life w 4Q 2021 względem sprzedaży w poprzednich kwartałach oraz najwyższą kwartalną wartość sprzedaży w historii tego segmentu działalności. Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedstawione dane finansowe nie uwzględniają wyłączeń konsolidacyjnych, które zostaną dokonane w skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2021 r. Ostateczne wyniki finansowe za IV kwartał 2021 r. i narastająco za IV kwartały 2021 r. Emitenta oraz jego grupy kapitałowej zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

Inne komunikaty