Trwa ładowanie...
Notowania

MIR Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych „Lider”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2021 z dnia 23 października 2021 roku, Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 27 grudnia 2021 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych „Lider” („Zastaw”)
Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamoli w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych „Lider” zawartej w związku z zawarciem w dniu 22 października 2021 roku umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Panem Markiem Kamolą. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych.

Inne komunikaty