Trwa ładowanie...
Notowania
ZREMB: strona spółki
14.01.2022, 12:38

ZRE Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej "Rozporządzenie"), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 roku:
- Jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 22 kwietnia 2022 r. - Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 23 maja 2022 r. - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 23 września 2022 r. - Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 21 listopada 2022 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty