Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
24.01.2022, 15:45

OBL Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2022 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. daje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok - 12.04.2022 r. (wtorek) 2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku - 19.05.2022 r. (czwartek) 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku - 22.09.2022 r.(czwartek) 4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku - 22.11.2022 r. (wtorek) Jednocześnie zgodnie z par. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie"), Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalną informację finansową. Zgodnie z par. 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu oraz skróconą informację dodatkową. Zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).

Inne komunikaty