Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 roku, za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 roku. 2. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2022 roku – 28 września 2022 roku. 3. Jednostkowy raport roczny za rok 2021 - 27 kwietnia 2022 roku. 4. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 - 27 kwietnia 2022 roku. Jednocześnie Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, iż na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku. Ponadto Zarząd „Mex Polska” S.A. oświadcza, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne nie będą przekazywane odrębnie, lecz tak jak w latach ubiegłych, kwartalna informacja finansowa „Mex Polska” S.A. będzie zamieszczana w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., natomiast półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta będzie zamieszczone w skonsolidowanym raporcie półrocznym. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Inne komunikaty