Trwa ładowanie...
bDXXabPF

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-05-05
MEX Śmierć członka Rady Nadzorczej Emitenta
2,44
-0,82
2021-04-29
MEX Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
2,49
0,00
2021-04-29
MEX Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
2,44
+2,05
2021-04-14
MEX Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wycofania się z realizacji Założeń strategicznych do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 - 2022
2,50
-7,60
2021-04-14
MEX Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r.
2,50
0,00
2021-04-14
MEX Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
2,50
0,00
2021-03-12
MEX Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
2,24
+1,79
2021-03-05
MEX Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
1,90
+9,47
2021-03-05
MEX Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta.
1,90
+9,47
2021-03-05
MEX Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez spółki zależne kapitałowo od Mex Polska S.A. .
1,90
+9,47
2021-02-17
MEX Korekta numeru raportu bieżącego 3/2021 z dnia 17.02.2021
2,14
-6,54
2021-02-17
MEX Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
2,14
-2,80
2021-01-27
MEX Spłata pożyczki udzielonej Emitentowi.
1,74
-8,62
2021-01-26
MEX Zawarcie umowy o kredyt obrotowy ze stałym oprocentowaniem z mBank S.A.
1,74
-8,62
2021-01-21
MEX Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
1,68
+7,14
2020-11-26
MEX QS 3/2020: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,42
0,00
2020-10-19
MEX Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny ze stałą stopą z mBank S.A.
1,11
0,00
2020-10-19
MEX Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
1,11
0,00
2020-10-08
MEX Zmiana adresu siedziby Emitenta
1,24
-1,61
2020-09-24
MEX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,47
-8,16
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona
bDXXabQn