Trwa ładowanie...
bEaeXvrF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 22517 8635 99214 819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 7531 693-3 864-937
Zysk (strata) brutto-7 7431 358-4 299-1 802
Zysk (strata) netto-6 171625-3 323-1 433
Przepływy netto-3 669155 601-751
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7631 754-3241 386
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5321126-716
Przepływy netto z działalności finansowej-2 853-1 9495 899-1 421
Aktywa razem54 77067 55167 96268 947
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 65158 28159 42456 595
Zobowiązania długoterminowe34 13339 63039 17536 252
Zobowiązania krótkoterminowe18 51918 65120 24920 344
Kapitał własny3 3849 3019 04612 393
Kapitał zakładowy767767767767
Liczba akcji (tys. szt.)7 665,447 665,447 665,447 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,441,211,181,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,810,08-0,43-0,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 89975 30466 53064 424
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 8614 1395 5324 767
Zysk (strata) brutto-12 4852 5033 9364 647
Zysk (strata) netto-10 3021 3942 6233 837
Przepływy netto1 197-710200600
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 05312 26511 2635 286
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-532-3 302-1 876-744
Przepływy netto z działalności finansowej-324-9 672-9 186-3 942
Aktywa razem54 77068 00959 53929 219
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 65154 00847 17613 077
Zobowiązania długoterminowe34 13334 51930 3034 200
Zobowiązania krótkoterminowe18 51919 48916 8748 876
Kapitał własny3 38413 69812 64016 191
Kapitał zakładowy767767767767
Liczba akcji (tys. szt.)7 665,447 665,447 665,447 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,441,791,652,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,340,180,340,50
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEaeXvsn