Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 12716 31221 1098 894
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2547717 3964 684
Zysk (strata) brutto-7924426 9244 511
Zysk (strata) netto-6217605 3452 499
Przepływy netto-1 738-1 7412 2901 835
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 4137554 8563 028
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-931-297-71-23
Przepływy netto z działalności finansowej-2 220-2 200-2 494-1 171
Aktywa razem65 23666 00257 61457 451
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 97558 15949 06855 319
Zobowiązania długoterminowe36 95837 04929 29732 260
Zobowiązania krótkoterminowe22 01721 11019 77123 059
Kapitał własny6 5557 9558 5233 179
Kapitał zakładowy767767767767
Liczba akcji (tys. szt.)7 665,447 665,447 665,447 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,851,041,110,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,080,100,700,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 2043 2735 14866 530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-837-1 154-5055 532
Zysk (strata) brutto-332-4 8541 1603 936
Zysk (strata) netto-49-4 5781 0102 623
Przepływy netto-951 465-20200
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 95222121511 263
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 8181 008289-1 876
Przepływy netto z działalności finansowej-2 961235-523-9 186
Aktywa razem20 84722 08328 57059 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 10410 29012 20047 176
Zobowiązania długoterminowe4 2055 3164 94630 303
Zobowiązania krótkoterminowe4 8984 9757 25416 874
Kapitał własny11 74311 79216 37012 640
Kapitał zakładowy767767767767
Liczba akcji (tys. szt.)7 665,447 665,447 665,447 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,531,542,141,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,600,130,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport