Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MEX Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2023 roku

Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" informuje, że po dokonaniu w dniu 20 listopada 2023 roku agregacji i weryfikacji skonsolidowanych danych finansowych Grupy za okres I – III kwartał 2023 roku przewiduje skonsolidowane przychody netto na poziomie 73 360 tys. zł w porównaniu do 60 693 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej na poziomie 5 703 tys. zł w porównaniu do 8 389 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy na poziomie 4 000 tys. zł w porównaniu do 6 065 tys. zł za trzy kwartały roku 2022.
Dodatkowo Emiten wskazuje, że na skonsolidowane wyniki pierwszych trzech kwartałów 2022 roku pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe, a mianowicie umorzenie mikropożyczek oraz subwencji PFR w kwocie 3 279 tys. zł, rozwiązanie rezerwy na Program Motywacyjny dla Zarządu Grupy w kwocie 1 108 tys. zł oraz umorzenie czynszów najmu w związku z COVID-19 w kwocie 448 tys. zł. Gdyby zdarzenia te wyeliminować z wyników pierwszych trzech kwartałów 2022 roku, wówczas zysk na działalności operacyjnej wyniósłby 3 555 tys. zł, tym samym po trzech kwartałach 2023 r. wynik byłby wyższy o 2 149 tys. zł, tj. o 60,5%. W wyniku tych samych zdarzeń po trzech kwartałach 2022 Grupa zanotowałaby zysk netto na poziomie 1 231 tys. zł, tym samym szacowany zysk netto za trzy kwartały 2023 r. byłby wyższy o 2 769 tys. zł, tj. o 225%. Bardzo dobre wyniki finansowe są efektem z jednej strony zysków realizowanych przez nowo otwarte lokale gastronomiczne a z drugiej zadawalającą rentownością już istniejących lokali. Tabela w załączeniu przedstawia podsumowanie opisanych analiz (w tys. zł): Emitent zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za trzy kwartały 2023 roku zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje w dniu 28 listopada 2023 roku.

Załączniki

Inne komunikaty