Trwa ładowanie...
Notowania
SANOK: strona spółki
27.01.2022, 14:00

SNK Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd Sanok RC S.A. określa stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
- za rok 2021 - Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany: 25 marca 2022 r. - za I kwartał 2022 r. - Raport Rozszerzony: 27 maja 2022 r. - za I półrocze 2022 r. - Raport Rozszerzony: 30 września 2022 r. - za III kwartał 2022 r. - Raport Rozszerzony: 25 listopada 2022 r. Zarząd Sanok RC S.A. oświadcza, że zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) - Dz.U. z 2018r. poz.757 (Rozporządzenie) Spółka, będąc jednostką dominującą zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia. Spółka rezygnuje również z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego zgodnie z §79 ust.2 Rozporządzenia.

Inne komunikaty