Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
27.01.2022, 17:01

SFS Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 MAR

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2022r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Sfinks Polska S.A. – członka Rady Nadzorczej Emitenta – Michaliny Marzec powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 MAR, w związku z otrzymanym w dniu 27 stycznia 2022 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. wpisu w Rejestrze Zastawów łącznie 3.370.313 akcji Sfinks Polska S.A. jako zabezpieczenie pożyczki o której Sfinks informował raportem bieżącym nr 18/2021.

Załączniki

Inne komunikaty