Trwa ładowanie...
Notowania
IFM: strona spółki
2.02.2022, 15:01

IFM Pośrednie nabycie akcji spółki Foto Volt Eko Energia S.A.

Zarząd spółki pod firmą Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 stycznia 2022 r. otrzymał od Pana Aleksandra Jawień i Pana Jacka Jawień ich wspólne zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b w zw. z art. 69 ust. 1, art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.). Ww. informacja została przekazana w dn. 21.01.2022 r. za pośrednictwem systemu EBI.

Załączniki

Inne komunikaty