Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
9.02.2022, 18:09

JWA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 11 marca 2022 r.

Zarząd spółki JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 966.346,70 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 marca 2022 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty