Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
22.02.2022, 22:40

OAT Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 22 lutego 2022 r. otrzymał informację o podjęciu w tym samym dniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [GPW] uchwały nr 170/2022 [Uchwała] w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 8.429 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] kodem "PLONCTH00045".
Zgodnie z Uchwałą Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 28 lutego 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 28 lutego 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLONCTH00011".

Inne komunikaty