Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-04-29
MOC QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26,40
0,00
2022-04-12
MOC Zmiana adresu strony internetowej Spółki MOLECURE S.A.
27,80
+0,72
2022-03-28
OAT Rejestracja zmiany Statutu Spółki
30,00
-0,67
2022-03-21
OAT Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok.
30,65
-2,12
2022-03-11
OAT Zawarcie opcyjnej umowy na licencję wyłączną z University of Michigan i Michigan State University oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
28,40
+3,87
2022-03-09
OAT Informacja nt. otrzymania korzystnego orzeczenia WSA w sprawie interpretacji podatkowej
26,40
+1,89
2022-03-07
OAT Rejestracja zmiany Statutu Spółki
26,95
-4,82
2022-02-24
OAT Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
29,00
+0,34
2022-02-22
OAT Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki
34,20
0,00
2022-02-10
OAT Odstąpienie od podpisania umowy z Agencją Badań Medycznych
36,90
+0,27
2022-02-07
OAT Zawarcie umowy na zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02
37,05
-0,67
2022-01-28
OAT Powołanie Członków Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.
37,45
-0,80
2022-01-25
OAT Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
36,80
0,00
2022-01-25
OAT Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
36,80
0,00
2022-01-25
OAT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA
36,80
0,00
2022-01-13
OAT Powołanie Członków Rady Nadzorczej
40,40
-1,36
2022-01-13
OAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 stycznia 2022 roku
40,40
-1,36
2022-01-13
OAT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 stycznia 2022 roku
40,40
-1,36
2021-12-29
OAT Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
37,15
+1,48
2021-12-17
OAT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
37,25
-2,95
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona