Trwa ładowanie...
bESGDbjF
Notowania

OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów197258203123 572
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 924-2 669-2 35975 919
Zysk (strata) brutto-1 878-2 809-2 14075 741
Zysk (strata) netto-1 878-2 809-2 14066 361
Przepływy netto-5 493-7 392-59794 405
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 750-6 350-2 69658 830
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 143-4 582-3 33727 899
Przepływy netto z działalności finansowej1 4013 5395 4367 676
Aktywa razem149 397152 533154 368153 500
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 9729 7368 76010 095
Zobowiązania długoterminowe5 7215 7213 4823 482
Zobowiązania krótkoterminowe2 2524 0165 2796 613
Kapitał własny141 424142 797145 608143 405
Kapitał zakładowy140139139136
Liczba akcji (tys. szt.)13 951,5713 915,0013 915,0013 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,1410,2610,4610,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,14-0,20-0,154,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 9102 01436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73 704-4 827-5 120-2 576
Zysk (strata) brutto73 654-4 166-4 449-2 400
Zysk (strata) netto64 275-4 166-4 449-2 400
Przepływy netto86 463-17 82438 66710 669
Przepływy netto z działalności operacyjnej57 435-7 108-4 889-600
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej8 579-34 847-27 377-24 003
Przepływy netto z działalności finansowej20 44824 13170 93435 272
Aktywa razem153 50085 68786 01634 569
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 0956 5584 1244 847
Zobowiązania długoterminowe3 4822 59076151
Zobowiązania krótkoterminowe6 6133 9684 0484 697
Kapitał własny143 40579 13081 89229 722
Kapitał zakładowy136137137117
Liczba akcji (tys. szt.)13 600,0013 670,0013 670,0011 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,545,795,992,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,73-0,30-0,33-0,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bESGDbkn