Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów984510197258
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 235-6 812-1 890-2 545
Zysk (strata) brutto-3 312-6 809-1 919-2 798
Zysk (strata) netto-3 312-6 809-1 919-2 798
Przepływy netto-8 286-4 981-5 541-7 373
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 470-1 701-2 722-6 218
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 991-6 762-4 216-4 698
Przepływy netto z działalności finansowej2 1753 4811 3983 542
Aktywa razem147 583151 591149 341152 525
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 62510 4477 9579 722
Zobowiązania długoterminowe4 3144 2825 7215 721
Zobowiązania krótkoterminowe5 3116 1652 2364 001
Kapitał własny137 958141 144141 384142 804
Kapitał zakładowy140140140139
Liczba akcji (tys. szt.)14 021,5713 951,5713 951,5713 915,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,8410,1210,1310,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,24-0,49-0,14-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 168124 8292 014
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 23773 831-4 827
Zysk (strata) brutto-13 37373 623-4 166
Zysk (strata) netto-13 37364 244-4 166
Przepływy netto-18 20986 282-17 824
Przepływy netto z działalności operacyjnej-12 97957 570-7 108
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19 0779 230-34 847
Przepływy netto z działalności finansowej13 84619 48224 131
Aktywa razem151 584153 23985 687
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 43210 0756 558
Zobowiązania długoterminowe4 2823 4822 590
Zobowiązania krótkoterminowe6 1496 5933 968
Kapitał własny141 153143 16479 130
Kapitał zakładowy140136137
Liczba akcji (tys. szt.)13 951,5713 600,0013 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,1210,535,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,964,72-0,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport