Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOLECURE: strona spółki
20.11.2023, 15:33

MOC Otrzymanie zgody komisji etycznej oraz brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [MHRA] na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną.

Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" lub "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2023 z dnia 20 września 2023 r. niniejszym informuje, iż w dniu 20 listopada 2023 r. otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez komisję etyczną oraz brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [„MHRA”] złożonego przez Spółkę wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną.
Powyższa zgoda pozwoli Spółce na prowadzenie na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej badania klinicznego II fazy, mająceego na celu określenie skuteczności klinicznej, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz bezpieczeństwa OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną. Badanie to jest podwójnie zaślepionym [ang. double-blinded], z kontrolą placebo, wieloośrodkowym [25-30 ośrodków w Europie i USA] badaniem klinicznym fazy II, ze stałą dawką podawanego przez 12 tygodni związku OATD-01. Emitent przewiduje, że włączenie pierwszego pacjenta nastąpi w IV kwartale 2023 r., a samo badanie kliniczne będzie trwało od 19 do 25 miesięcy od pierwszego podania do raportu końcowego. W badaniu weźmie udział około 90 pacjentów. Spółka jednocześnie przypomina, że otrzymała już w ww. zakresie niezbędną zgodę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków ["FDA"] oraz amerykańskiej centralnej komisji bioetycznej ["IRB"], a także złożyła wniosek o zgodę w tożsamym przedmiocie do Europejskiej Agencji Leków ["EMA"], o czym informowała raportami bieżącymi odpowiednio 25/2023 z dnia 22 lipca 2023 r., 30/2023 z dnia 5 września 2023 r. oraz 31/2023 z dnia 8 września 2023 r. O kolejnych etapach i postępach w zakresie prowadzonego badania klinicznego Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-12-01
MOC Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
18,80
+2,77
2023-11-21
MOC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2023 roku
17,30
0,00
2023-11-21
MOC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2023 roku.
17,30
0,00
2023-11-20
MOC Otrzymanie zgody komisji etycznej oraz brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [MHRA] na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną.
17,86
-2,35
2023-10-31
MOC QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16,38
0,00
2023-10-20
MOC Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2023 r.
18,40
-1,30
2023-10-20
MOC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2023 r.
18,40
-1,30
2023-10-19
MOC Informacja o pozytywnej ocenie wniosku Spółki w ramach naboru do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
18,40
0,00
2023-09-29
MOC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17,18
0,00
2023-09-20
MOC Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [MHRA].
19,28
0,00