Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
25.02.2022, 14:39

LKD Zawarcie przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Kanonierskiej we Wrocławiu

W dniu 25.02.2022 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (podmiot z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, dalej jako LD FIZ lub Kupujący) zawarł z dwoma spółkami powiązanymi ze sobą kapitałowo (łącznie jako Sprzedający), w ramach jednej transakcji biznesowej i na podobnych warunkach, trzy przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z własnością położonego budynku (Umowy Przedwstępne), położonych we Wrocławiu przy al. Kanonierskiej, obręb Sołtysowice, o łącznej powierzchni ok. 35 ha (Nieruchomość).
Zawarcie przyrzeczonych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nastąpi nie później niż do dnia 31.03.2024 r. Strony Umów Przedwstępnych ustaliły, że łączna cena sprzedaży za Nieruchomość wyniesie 45 mln zł netto. W zakresie jednej z Umów Przedwstępnych Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sprzedających zadatku w wysokości 7 mln zł brutto, który zostanie zaliczony na poczet ceny sprzedaży.

Inne komunikaty