Trwa ładowanie...
Notowania

ASM Zawiadomienie o osiągnięciu 27,01% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Marcina Skrzypiec zawiadomienie o osiągnięciu 27,01% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty