Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
3.03.2022, 16:18

HEL Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.

Spółka HELIO S.A. z głębokim żalem zawiadamia, iż w dniu 3 marca 2022 r. zmarł Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Adam Wąsowicz. Pan Adam Wąsowicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej HELIO S.A. nieprzerwanie od początku działalności przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej, tj. od sierpnia 2006 r.
W związku z powyższym Spółka informuje, że w skład jej Rady Nadzorczej wchodzi obecnie 5 członków. Skład ten spełnia wymóg dotyczący minimalnego składu Rady Nadzorczej w spółce publicznej określony w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 13 ust. 1 Statutu Spółki i Rada Nadzorcza Spółki jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.

Inne komunikaty