Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTAX: strona spółki
9.03.2022, 10:52

ETX Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 marca2022 r., liczba podpisanych w lutym 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 033 dla klientów z Polski, 1 069 dla klientów z Rumunii oraz 975 dla klientów z Bułgarii. W lutym 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 713, 816 i 824. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 466 dla klientów z Polski,172 dla klientów z Rumunii oraz 189 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 539, 120 i 124.
Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Inne komunikaty