Trwa ładowanie...
Notowania
DOMDEV: strona spółki
30.03.2022, 17:32

DOM Nabycie akcji Sento S.A.

Zarząd Dom Development S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w wyniku transakcji nabycia 23% akcji Sento S.A. (dalej „Transakcje”) przez spółki z Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., Spółka uzyskała pełną kontrolę nad Sento S.A. i spółkami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej. Łączna wartość Transakcji to 9 453 tys. zł
W wyniku Transakcji, wygasły opcje na akcje Spółki, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku.

Inne komunikaty