Trwa ładowanie...
bDZJwNAR

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-05-13
DOM QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
147,60
0,00
2021-05-12
DOM Emisja obligacji
148,00
-0,27
2021-05-11
DOM Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia
148,00
-0,54
2021-05-10
DOM Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
147,20
+0,54
2021-04-26
DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 r.
142,00
-0,56
2021-04-26
DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku
142,00
-0,56
2021-04-21
DOM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AC i AD
139,00
-1,29
2021-04-21
DOM Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC i AD
139,00
-0,72
2021-04-08
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
144,60
+0,28
2021-04-07
DOM Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AC oraz serii AD
139,80
+3,43
2021-04-06
DOM Wstępna informacja o wynikach za I kw. 2021 roku
134,00
+1,34
2021-03-12
DOM Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie
120,00
+3,33
2021-03-12
DOM Rezygnacja oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
120,00
+3,33
2021-03-12
DOM Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A.
120,00
+3,33
2021-03-12
DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
120,00
0,00
2021-03-03
DOM Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
125,00
0,00
2021-02-01
DOM Zakończenie subskrypcji akcji serii AC i serii AD
115,00
+1,30
2021-01-25
DOM Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
116,50
-0,86
2021-01-21
DOM Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
118,00
-0,42
2021-01-15
DOM Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich
115,00
+0,87
  • Poprzednia strona
  • z 48
  • Następna strona
bDZJwNBz