Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-19
DOM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku
177,80
+0,11
2024-06-19
DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
177,80
+0,22
2024-05-28
DOM Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umowy o rejestrację akcji serii AJ i AK
205,50
-6,08
2024-05-16
DOM QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
185,40
0,00
2024-05-15
DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał
182,20
+1,65
2024-05-15
DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku
182,20
+1,65
2024-05-14
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
182,40
+0,11
2024-04-03
DOM Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w I kwartale 2024 roku
177,00
+0,45
2024-03-19
DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
170,00
-1,88
2024-03-19
DOM SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
170,00
0,00
2024-03-19
DOM RR /2023: formularz dla raportów rocznych
170,00
0,00
2024-02-14
DOM Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
157,80
-0,63
2024-02-14
DOM Zakończenie subskrypcji akcji serii AJ i serii AK
157,80
-0,51
2024-02-08
DOM Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
159,60
+0,25
2024-01-31
DOM Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
160,60
+0,37
2024-01-24
DOM Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
159,00
0,00
2024-01-23
DOM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
156,00
+1,92
2024-01-19
DOM Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich
157,00
+1,66
2024-01-05
DOM Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w 2023 roku
153,60
-1,30
2024-01-03
DOM Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2024 roku
144,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 55
  • Następna strona