Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
16.05.2024, 4:36

DOM QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-16    
 
 
  DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-078 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PLac Piłsudskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  22 351 68 78 22 351 63 11  
  (telefon)  (fax)  
  finanse@domd.pl www.domd.pl  
  (e-mail)  (www)  
  525-14-92-233 012212483  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
 Przychody ze sprzedaży705 904822 009163 362174 878 
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży239 925257 43355 52454 768 
 Zysk/(strata) na działalności operacyjnej171 590197 30139 71041 975 
 Zysk/(strata) brutto171 672200 87539 72942 735 
 Zysk/(strata) netto137 353158 76631 78733 777 
 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 Przychody ze sprzedaży377 691582 22187 406123 865 
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży108 254185 37925 05239 438 
 Zysk/(strata) na działalności operacyjnej65 971146 69715 26731 209 
 Zysk/(strata) brutto67 717151 03715 67132 132 
 Zysk/(strata) netto54 007119 55212 49825 434 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 DDSA__jedn_1Q2024_final.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 
 DDSA_skons_1Q2024_final.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-16Jarosław SzanajcaPrezes Zarządu  
 2024-05-16Leszek StankiewiczWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty