Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
15.05.2024, 15:43

DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty