Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DOMDEV: strona spółki
15.05.2024, 15:36

DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku

Zarząd Dom Development S.A., działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.

Załączniki

Inne komunikaty