Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów726 979421 571331 497336 510
Zysk (strata) z działalności operacyjnej173 88754 76968 67773 754
Zysk (strata) brutto177 96451 37265 77072 263
Zysk (strata) netto141 73840 93653 67058 042
Przepływy netto-158 312-8 801108 134-93 827
Przepływy netto z działalności operacyjnej44 21190 272193 20465 767
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-190 512-4 858-5 640-19 893
Przepływy netto z działalności finansowej-12 011-94 215-79 430-139 701
Aktywa razem4 008 8883 877 6433 717 9813 248 396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 601 8312 628 4652 503 1912 100 446
Zobowiązania długoterminowe536 146522 683584 350568 831
Zobowiązania krótkoterminowe2 065 6852 105 7821 918 8411 531 615
Kapitał własny1 406 9881 240 4501 204 6321 147 914
Kapitał zakładowy25 54825 39825 39825 398
Liczba akcji (tys. szt.)25 548,4225 398,4225 398,4225 398,42
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)55,0748,8447,4345,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,551,612,112,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 234 9881 255 6891 661 7211 653 933
Zysk (strata) z działalności operacyjnej242 702254 391320 690282 019
Zysk (strata) brutto354 851314 009320 482282 642
Zysk (strata) netto306 767264 217256 015227 021
Przepływy netto-167 447311 730-29 1742 839
Przepływy netto z działalności operacyjnej143 658443 874162 055232 787
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-54 62191 431-17 578-43 340
Przepływy netto z działalności finansowej-256 484-223 575-173 651-186 608
Aktywa razem3 034 3672 755 4562 960 9362 538 953
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 808 9491 603 2601 876 7051 492 411
Zobowiązania długoterminowe408 752382 473469 015452 272
Zobowiązania krótkoterminowe1 400 1971 220 7871 407 6901 040 139
Kapitał własny1 225 4181 152 1961 084 1971 046 473
Kapitał zakładowy25 39825 21825 06824 968
Liczba akcji (tys. szt.)25 398,4225 218,4225 068,4224 968,42
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)48,2545,6943,2541,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)12,0810,4810,219,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport