Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
31.03.2022, 8:52

BMC Zawarcie umowy na sprzedaż węgla

Bumech S.A. dnia 30.03.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (dalej: Sprzedający) umowy z podmiotem krajowym (dalej: Kupujący).
Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A, w klasach 14MJ i 20MJ, dokonywana celem dalszej odsprzedaży. Dostawy węgla będą realizowane w okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 roku w oparciu o kwartalne harmonogramy, z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego, na warunkach FCA kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Szacunkowa wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi ok. 52 mln zł netto i wynika z określonych w umowie parametrów węgla oraz sposobu transportu (odbiorów). Umowa zawiera klauzulę indeksacji cen w przypadku wzrostu kosztów produkcji po stronie Sprzedającego. Kolejne transze dostaw rozliczane będą przedpłatami.

Inne komunikaty