Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
31.03.2022, 17:57

MBK Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie „Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku” dotycząca zmiany Polityki Dywidendy mBanku S.A.

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że 31 marca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie „Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku”, zawierającą zmianę w zakresie Polityki dywidendy Banku. Zmieniona Polityka Dywidendy zakłada niewypłacanie dywidendy z zysku uzyskanego przez mBank S.A. w 2022 roku.
Ze względu na niepewność związaną z wojną w Ukrainie celem Grupy mBanku na 2022 r. powinno być wzmacnianie bazy kapitałowej. Biorąc powyższe pod uwagę zakłada się niewypłacanie dywidendy z zysku uzyskanego w 2022 roku. Niemniej, długoterminowa strategia dywidendowa Banku na kolejne lata zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto, o czym Bank informował poprzednio w raporcie bieżącym nr 54/2021 z 29 października 2021 r. W dniu 31 marca 2022 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjętą przez Zarząd „Politykę Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku” zawierającą ww. zmianę w zakresie Polityki dywidendy Banku .

Inne komunikaty