Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
5.04.2022, 11:49

LKD Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2022 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w I kwartale 2022 roku Grupa Lokum Deweloper ("Grupa") odnotowała:
1. sprzedaż 73 lokale, 2. 63 lokale rozpoznane w wyniku. Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich. Dla porównania w I kwartale 2021 roku Grupa odnotowała: 1. sprzedaż 139 lokali, 2. 20 lokali rozpoznanych w wyniku. Jednocześnie, na koniec I kwartału 2022 roku Grupa miała zawartych 51 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec I kwartału 2022 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 509 lokali, natomiast w realizacji były 1683 lokale.

Inne komunikaty