Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
13.04.2022, 12:56

PGE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 7 marca 2022 r., wznowionym po przerwie w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 marca 2022 r. i było wznowione po przerwie w dniu 6 kwietnia 2022 r.:
1. Skarb Państwa – 1 072 984 098 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło na tym walnym zgromadzeniu 72,92% głosów w dniu 7 marca 2022 r. i 73,25% głosów w dniu 6 kwietnia 2022 r. oraz stanowiło 57,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 77 218 656 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło na tym walnym zgromadzeniu 5,25% głosów w dniu 7 marca 2022 r. i 5,27% w dniu 6 kwietnia 2022 r. oraz stanowiło 4,13% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Inne komunikaty