Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
15.04.2022, 15:25

KRU Dopuszczenie do obrotu akcji serii F

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwałą nr 384/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 22 kwietnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 114.832 akcje zwykłe na okaziciela serii F Emitenta (Akcje) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem PLKRK0000671. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW wprowadzenie Akcji do obrotu nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 r. pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 22 kwietnia 2022 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLKRK0000010.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty