Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
15.04.2022, 16:54

JWA Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: „Spółka”/ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt złotowy obrotowy na kwotę 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 2,20% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest kaucja pieniężna w wysokości 400.000,00 zł, zdeponowana na rachunku bankowym, weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę oraz gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis do kwoty 1.600.000,00 zł, co stanowi 80% przyznanej kwoty kredytu. Spłaty kredytu następować będą w równych kwartalnych ratach, począwszy od 30 czerwca 2022 r., w kwotach po 250.000,00 zł. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 29 marca 2024 r.

Inne komunikaty