Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
19.04.2022, 16:46

JWA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: "Spółka"/ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez EquiTech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji złożone w jego imieniu przez MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Załączniki

Inne komunikaty