Trwa ładowanie...
Notowania

MAN Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd ManyDev Studio SE ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. miała nastąpić 29 kwietnia 2021 r.
Raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty