Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
27.04.2022, 12:18

IZS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty