Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-08-25
IZS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,65
0,00
2023-07-24
IZS Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za I półrocze 2023 roku
2,91
-0,34
2023-05-18
IZS QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,04
-0,66
2023-05-16
IZS Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.
3,12
0,00
2023-04-28
IZS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
3,24
-2,47
2023-04-28
IZS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
3,24
-2,47
2023-04-28
IZS Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
3,24
-2,47
2023-04-28
IZS Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2022 rok.
3,24
-2,47
2023-04-28
IZS Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022
3,24
-2,47
2023-03-31
IZS Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2023 roku
3,33
-1,50
2023-03-31
IZS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
3,33
-1,50
2023-03-31
IZS SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
3,33
-1,50
2023-03-31
IZS RR /2022: formularz dla raportów rocznych
3,33
-1,50
2023-03-30
IZS Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
3,22
+3,42
2023-03-30
IZS Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2022 rok
3,22
+3,42
2023-03-24
IZS Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok
2,69
-1,49
2023-01-12
IZS Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,77
2023-01-09
IZS Skorygowane zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5%.
2,60
+0,38
2023-01-05
IZS Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
2,59
+0,39
2022-11-17
IZS QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,32
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona