Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-24
IZS Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok
2,69
-1,49
2023-01-12
IZS Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,77
2023-01-09
IZS Skorygowane zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5%.
2,60
+0,38
2023-01-05
IZS Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
2,59
+0,39
2022-11-17
IZS QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,32
0,00
2022-10-13
IZS Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki Izostal S.A.
2,37
0,00
2022-09-30
IZS Zawarcie Umowy Ramowej z Gaz-System S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
2,32
0,00
2022-08-26
IZS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,56
0,00
2022-08-24
IZS Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych na dostawy rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
2,56
-0,39
2022-08-04
IZS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku.
2,66
0,00
2022-08-04
IZS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku
2,66
0,00
2022-07-05
IZS Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku.
2,61
-0,77
2022-07-05
IZS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
2,61
-0,77
2022-06-13
IZS Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2,60
-2,69
2022-05-20
IZS Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2,58
0,00
2022-05-19
IZS QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,59
0,00
2022-05-11
IZS Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2,52
+1,59
2022-04-29
IZS Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021
2,56
0,00
2022-04-27
IZS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
2,52
+0,79
2022-04-27
IZS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
2,52
+0,79
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona