Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów307 129222 446128 331133 057
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 5132 8313 6261 862
Zysk (strata) brutto4 4124 3864 1345 074
Zysk (strata) netto3 4533 1713 2934 098
Przepływy netto4 50410 119-13 46630 199
Przepływy netto z działalności operacyjnej-24 187-78 630-16 25858 481
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 020-3 473-1 047-3 794
Przepływy netto z działalności finansowej29 71192 2223 839-24 488
Aktywa razem640 428720 184490 574441 031
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania420 397494 978276 662230 412
Zobowiązania długoterminowe28 25939 44829 09537 089
Zobowiązania krótkoterminowe392 138455 530247 567193 323
Kapitał własny220 031225 206213 912210 619
Kapitał zakładowy65 48865 48865 48865 488
Liczba akcji (tys. szt.)32 744,0032 744,0032 744,0032 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,726,886,536,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,100,100,100,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów795 889860 051770 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 75921 10516 076
Zysk (strata) brutto23 50019 13815 961
Zysk (strata) netto18 55115 17713 031
Przepływy netto29 265-3 3673 025
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 61815 25241 459
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 444-6 731-12 721
Przepływy netto z działalności finansowej36 091-11 888-25 713
Aktywa razem720 184540 329537 853
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania494 978329 788338 857
Zobowiązania długoterminowe39 44837 85150 140
Zobowiązania krótkoterminowe455 530291 937288 717
Kapitał własny225 206210 541198 996
Kapitał zakładowy65 48865 48865 488
Liczba akcji (tys. szt.)32 744,0032 744,0032 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,886,436,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,570,460,40
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport